Hoofdsponsors

Stichting Promotie & Accommodatie

Binnen de voetbalclub SDC ’12 functioneert deze Stichting al enige jaren.
Om te begrijpen wat deze Stichting doet en inhoudt gaan we eerst een aantal jaren terug in de tijd.

SDC ’12 bestond nog niet en het clubgebouw en kleedkamers van het toenmalige DOS ’19 werden geprivatiseerd. Na deze privatisering werd er in het begin van 2009 de Stichting Promotie en Accommodatie opgericht om het clubgebouw en kleedkamers in beheer te nemen, en volledig uit te bouwen en te renoveren.

Na de fusie tussen DOS ’19 en Sportclub Denekamp tot de nieuwe vereniging SDC ’12 werden ook de velden en gebouwen van Sportclub Denekamp aan de Bögelscamp opgenomen in de Stichting.

De Stichting Promotie en Accommodatie staat los van de club SDC ’12 en is dus autonoom.SDC ’12 heeft dan ook geen zeggenschap in en over de Stichting.

Eigendom

Alles wat je om je heen ziet op de Sportparken de Molendijk en de Bögelscamp is in het bezit van de Stichting: de gebouwen, de velden en alle omliggende gronden.
Daarnaast levert de Stichting materiaal of stelt deze ter beschikking naar de wensen en behoeftes van o.a. de voetballers van Denekamp.
Ook ondersteunt de stichting in extra faciliteiten, zoals bijv. wasmachines om de kleding van de selectieteams te wassen op het Sportpark.

Alle wensen en behoeftes worden in overleg met het bestuur van SDC ’12 binnen het budget van de Stichting beraamd.

De Stichting heeft geen winstoogmerk en alles komt ten goed aan de voetballers van Denekamp!

Meerjarenplan en kwaliteitsbewaking

Op gebied van de velden en gebouwen is er een meerjarenplan en begroting opgesteld.
Dit meerjarenplan heeft als doel de kwaliteit van het sportpark te bewaken.
Daarom wordt er door de Stichting altijd gekeken naar de lange termijn en minder naar een korte termijn investering.

Eén van de maatregelen in het kader van deze kwaliteitsbewaking is o.a. het afsluiten van het Sportpark buiten de normale gebruikerstijden om, om zo hoge extra onkosten en problemen in de begroting te voorkomen.

Ter compensatie van de gevolgen van deze maatregel voor de vrije doorgang over het sportpark is er een mooi, nieuw pad aangelegd om zo een voetgangersverbinding te creëren tussen de Alexanderschool/Ootmarsumsetraat en Dorper Esch/Molendijk.

Inkomsten

De inkomsten voor het uitvoeren van al deze wensen en behoeften wordt gegenereerd uit de verhuur van de gebouwen en velden van het Sportpark.
Tevens int de Stichting de sponsorgelden van voormalige Stichting Sponsoring DOS ’19 welke sedert enkele jaren door een fusie is opgenomen in de Stichting Promotie en Accommodatie.
Dit geldt ook voor de opbrengsten van de reclameborden die voorheen door de club werden geïnd.

Stichtingsbestuur

Een Stichting heeft een bestuur nodig.
Het bestuur zorgt voor financieel beheer en naleving van het doel van de Stichting.
De Stichting Promotie en Accommodatie bestaat uit:

Voorzitter - Rob Blokhuis
Secretaris - Eddy Schepers
Penningmeester – Jan ter Steege
Lid (sponsorzaken) – Aloys den Ouden
Lid (technische zaken) – Tom Rikhof
Lid (technische zaken) – John Temmink

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!