Hoofdsponsors

Jaarvergadering

3 april 2022 14:45


Op 28 maart 2022 heeft onze Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering) plaatsgevonden nadat deze eerder op de geplande data in november 2021 en januari 2022 vanwege de toen geldende Corona-restricties geen doorgang kon vinden.

Gelukkig konden de leden nu wel in het clubhuis bij elkaar komen en hoefde dus niet zoals bij de vorige jaarvergadering worden uitgeweken naar een on-line video-vergadering.

Voorafgaande aan de vergadering werd door het bestuur een krans geplaatst bij de herdenkingszuil naast het clubgebouw ter ere van de overleden leden.

Na opening van de vergadering door voorzitter Ivo Zekhuis werd door de vergadering een minuut stilte in acht genomen ter herdenking van de overledenen van het afgelopen seizoen.

Het jaarverslag van het bestuur en het financieel jaarverslag van de penningmeester werden gepresenteerd en door de vergadering goedgekeurd.

De huldiging van de jubilarissen vond vervolgens plaats, waarvan een aantal reeds bij de eerder geplande datum van de jaarvergadering in november de versierselen thuis hadden ontvangen. 
Nu werden in het clubhuis gehuldigd: Marcel Beernink (40), Marcel Doornbos (50), Martin Ekkelboom (50), Rob Wagenvoort (50), Gerard Alberink (60), Henk Oude Bruinink (60). Speciale aandacht was er voor Sybrand Siemerink die om gezondheidsredenen, reeds thuis gehuldigd was voor het 75-jarig lidmaatschap.
Enkele jubilarissen waren helaas verhinderd, zodat deze leden op een later tijdstip de versierselen overhandigd zullen krijgen.

Bij de bestuursverkiezing werd Norbert Tip herbenoemd in de functie bestuurslid kantinezaken en Iwan Bodde werd als nieuwe secretaris benoemd om de plaats in te nemen van de aftredende secretaris Gerhard Tip.
Als nieuw lid van de kascommissie werd Martijn Gortemaker benoemd om de aftredende Frank Aveskamp te vervangen.

Ivo Zekhuis presenteerde het rookbeleid om te streven naar een rookvrije accommodatie. Om dit te verwezenlijken zal er een commissie worden ingesteld die een plan zal maken dat vervolgens uitgevoerd zal worden.

Patrick Vollenbroek presenteerde vervolgens het Voetbalplan SDC’12 waarbij als uitgangspunt geldt dat we ons niet alleen richten op enkel de spelers die de senioren selectieteams gaan bereiken, maar iedere speler zo goed mogelijk gaan helpen zich te ontwikkelen.

Het bestuur.

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!