Hoofdsponsors

Ereleden benoemd

6 januari 2023 18:15


Gerhard Tip en Aloys den Ouden zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering op 12 december jl. benoemd tot Erelid van SDC '12, zij werden geroemd om hun jaren lange inzet voor SDC ’12.

Aloys_den_Ouden.jpg

Aloys den Oude Erelid van SDC’12

Aloys is lid geworden van het toenmalige DOS’19 op zijn 10e en op zijn 52e gestopt als actief voetballer. In 1971-1972 speler 1e elftal dat destijds in de hoogste amateurklasse speelde. Zo was hij de  initiator van diverse toernooien w.o. het Herman Oude Griep-toernooi. Maar tijdens en vooral na zijn actieve voetbalperiode heeft hij zich meer dan verdienstelijk gemaakt voor de vereniging.

Omdat zijn vader in zijn jonge jaren bestuurslid was van DOS’19 werd Aloys al van jongs af aan ingezet voor hand- en spandiensten voor de club zoals het bezorgen van het clubblad en het ophalen van toto-formulieren. En op zijn 15e was hij gedurende enkele jaren terreinknecht op de Bögelscamp. samen met Oolderink, op de Bögelscamp. Tot de werkzaamheden behoorden grasmaaien, mollen vangen, lijnen trekken en jute doeken ophangen bij wedstrijden 1e. 

Toen in de tachtiger jaren de financiële werkzaamheden bij voetbalverenigingen steeds omvangrijker en belangrijker (o.m. de groei van de kantine) werden was hij de initiator van de financiële commissie ter ondersteuning van de penningmeester. In 1992 bleek het moeilijk om een nieuw bestuur samen te stellen. Aloys heeft toen het elftal waarin hij speelde gemobiliseerd en met een aantal elftalgenoten de vacante plaatsen ingenomen. Met een van hen pakte hij het voorzitterschap op als duobaan. Tot 1998 bleef hij bestuurslid. In die periode heeft hij ook de basis gelegd voor datgene waar hij nu nog steeds actief mee bezig is: sponsoring.

Halfweg de jaren 90 was de opbrengst uit sponsoring en reclameborden tot een dieptepunt gezakt. Hij heeft zich vanaf dat moment actief ingezet voor de werving van sponsoren en reclameborden. Na zijn afscheid van het bestuur werd hij lid van het bestuur van de toenmalige sponsorstichting. Na de fusie in 2012 werd deze stichting verantwoordelijk voor sponsoring en de accommodatie. Aloys bleef zich ook toen inspannen voor het werven van sponsoren en reclameborden. Na tips van anderen trok hij er op uit. Tal van bedrijven heeft hij bezocht met het verzoek om DOS’19 en later  SDC’12 financieel te ondersteunen. In de wetenschap dat deze inkomsten nu zijn opgelopen tot ca € 90.000 per jaar en Aloys de afgelopen 25 jaar daaraan veel meer dan gemiddeld zijn bijdrage aan heeft geleverd wordt duidelijk dat de goede financiële positie van SDC’12 voor een belangrijk deel zijn verdienste is.

Daarnaast neemt Aloys ook al sinds jaar-en-dag de administratie van al deze sponsorzaken voor zijn rekeningen. En hij schuwt het ook niet om sponsoren te herinneren aan hun betalingsverplichtingen als een factuur langer dan volgens afspraak open staat.

In al die jaren is Aloys ook een trouwe supporter geweest van ons eerste elftal. Een aantal jaren natuurlijk ook omdat zijn zoon Tom er speelde maar ook daarvoor en daarna was de zondagmiddag, ook bij uitwedstrijden, voor DOS’19/SDC’12. Als trouw supporter en als belangbehartiger van onze sponsoren was het schrijven van het infoblad dat bij wedstrijden van het eerste niet meer als een logische aanvulling op zijn werkzaamheden. Het organiseren van het man-of-the-match-klassement rekent hij ook nog steeds tot zijn taken.

Binnen de stichting is hij voor het bestuur ook nog eens het oog en oor richting de vrijwilligers die ons sportpark onderhouden. Sinds de privatisering in 2013 hebben die vrijwilligers een belangrijke rol;  meerdere keren per week brengt hij een bezoek aan sportpark is hij daarmee de brug tussen bestuur en vrijwilligers.

Het bestuur van SDC’12 heeft besloten om Gerhard te benoemen als erelid van SDC’12


Gerhard_Tip.jpg

Gerard Tip benoemd tot Erelid SDC’12

Eind 1985 deelde Paul Groeneveld tijdens een bestuursvergadering mee dat hij tijdens de eerst volgende jaarlijkse algemene ledenvergadering te zullen aftreden als secretaris. Voor de bestuursleden de taak om een opvolger te vinden.

Dit betekende geen gemakkelijke opgave, want van de overige leden bleek niemand bereid om deze functie op zich te nemen! Dus ontstond er een probleem, totdat er iemand op het idee kwam om Gerhard Tip te vragen, hij was vrijwel elk weekend dat er gevoetbald werd  aandachtig toeschouwer. Er was alleen één groot probleem, namelijk Gerhard was geen lid van Sportclub Denekamp en dat was wel een vereiste. Toch werd Gerhard maar eens benaderd en gevraagd of hij er wat voor voelde om secretaris van Sportclub te worden. Tot grote opluchting van de overige bestuursleden stond hij hier niet afwijzend tegenover.                                                                                                                     
Toen hem verteld werd dat hij dan eerst lid van Sportclub moest worden, bleek dit voor hem geen enkel probleem te zijn. En zo melde hij zich begin februari 1986 aan als lid van Sportclub met als lidnummer 0490.  

Na een inwerkperiode van enkele maanden werd hij op 18 augustus 1986, tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering door het bestuur kandidaat gesteld als secretaris van Sportclub Denekamp. Het zal niemand verbazen dat zijn voordracht met algemene stemmen werd aangenomen.

Zonder zijn voorgangers te kort willen doen, bleek al spoedig dat Gerhard een uiterst serieuze bestuurder was. Nauwgezet en vol overgave vervulde hij vervolgens zijn taak.                                   
Toen hij in februari 1992 vanwege werkzaamheden voor langere tijd naar Saoedi-Arabië moest was dat voor Sportclub Denekamp een behoorlijk gemis.

Doch zodra hij was teruggekeerd van zijn buitenlandse missie hervatte hij zijn, “dit keer als vrijwilliger”, werk bij Sportclub Denekamp. Daarnaast ging er geen wedstrijd van het 1e elftal voorbij of Gerhard stond langs de lijn met de stopwatch en notitieboekje in de hand en ieder voorval, zoals elftalopstelling, doelpuntenmaker – assist – spelerswissel, incl. de minuut waarin dit plaats vond, alsmede eventuele “Rode”- en “Gele” kaarten werden keurig genoteerd en thuis verwerkt in een wedstrijdoverzicht.

Dit bleef hij ook doen nadat DOS’19 en Sportclub Denekamp, op 28 maart 2012 waren gefuseerd en vervolgens als SDC’12 aan de competitie, zowel als zaterdag als zondag ging deelnemen. Hij had ook zitting in de fusiecommissie en tevens door zijn instelling heeft deze een positieve gestalte gekregen. Door deze fusie vertoonde het bestuur vele nieuwe gezichten, met Gerhard als secretaris. Maar daaraan komt nu een einde omdat Gerhard besloten heeft om tijdens de eerstvolgende jaarlijkse algemene ledenvergadering af te treden als bestuurslid.

Voor ieder lid rest een spontaan “Dankjewel Gerhard voor hetgeen je al die jaren voor voetbalminnend Denekamp hebt gedaan en betekend”.

Het bestuur van SDC’12 heeft besloten om Gerhard te benoemen als erelid van SDC’12.

 

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!