Hoofdsponsors

Verslag ALV

6 januari 2023 18:00


Op 12 december jl. heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden over het seizoen ‘21-’22. Een druk bezochte ALV dit keer.

Na de kranslegging bij ons herdenkingsmonument voor de overledenen leden/vrijwilligers heeft de voorzitter Ivo Zekhuis de vergadering geopend.

In een ingekomen stuk werd de Technische Commissie en bestuur bedankt voor het uitrollen van het programma “gelijke kansen”, de inzender zag duidelijk resultaat van de ingestoken weg en het spelplezier bij onze jongere jeugdleden. Een compliment waard voor de TC.

Daarna gaf de voorzitter het woord aan de diverse commissies, zij vertelden waar ze mee bezig zijn en waar hun doelen liggen:

  • Activiteiten commissie
  • Rook commissie
  • Technische commissie
  • PR commissie
  • Vrijwilligers
  • Scheidsrechters

En aansluitend was het de stichting van SDC ’12 die uiteen zette waarom de Stichting in het verleden is opgesteld en waar zij verantwoordelijkheden voor dragen, daarin werd ook aandacht gevraagd om de stijgende energiekosten en de investeringen die zij willen gaan doen in 2023 ten aanzien van energielasten.

Ook onze sponsorcommissie “Schwung” valt onder de Stichting, zij gaven een korte uiteenzetting wat zij aan sponsorpakketten hebben en het aantal sponsoren die ze al met aan de club hebben gebonden.

Na de presentaties nam de voorzitter het woord en heeft tekst en uitleg gegeven over de missie en visie van SDC ’12, waar het bestuur momenteel aan werkt.

Tot slot gaf de penningmeester (Patrick Langeler) een uiteenzetting van de financiële situatie van SDC ’12.

Aan het eind van de Ledenvergadering heeft het bestuur nog een aantal jubilarissen in het zonnetje gezet:
Meinte Hoekstra, 40 jaar lid.
Hans Veldscholte, 40 jaar lid.
Ruben Kremer, 25 jaar lid.
Henk Blokhuis, 25 jaar lid.

Afwezige jubilarissen:
Piet Baanstra, 60 jaar lid.
Bram Rodel, 25 jaar lid.
Jeroen Meinders, 25 jaar lid.
Tim Masseling, 25 jaar lid.
Jan ter Steege, 25 jaar lid.
Werner Morshuis, 25 jaar lid.

Na het in het zonnetje zetten van de jubilarissen zijn er op de voordracht 2 ereleden benoemd (zie ander nieuwsitem op deze site):

- Gerhard Tip en
- Aloys den Ouden

Zij werden geroemd om hun jarenlange inzet voor SDC ’12.

 

Bestuur SDC’12

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!