Hoofdsponsors

Afspraken begeleiders Jeugdevenementen

3 juni 2022 14:15


SDC '12 krijgt jaarlijks vele aanvragen om deel te nemen aan toernooien en
jeugdkampen.
We waarderen het dat trainers, leiders en ouders bereid zijn om hiervoor als
begeleiders beschikbaar te zijn. Om het in goede banen te leiden willen wij graag een
aantal afspraken met elkaar maken zodat deze activiteiten voor onze jeugdleden tot
een leuke, sportieve en veilige deelname leidt.

Daarbij hebben wij jullie hulp nodig!

Wanneer “onder de vlag” van SDC '12, jeugdleden en begeleiders deelnemen aan een
activiteit, dan brengt dit een verantwoordelijkheid met zich mee.
Begeleiders zullen elkaar hierover moeten en mogen aanspreken wanneer zich een
onveilige of onwenselijke situatie voordoet.

Onderstaande afspraken moeten hierover duidelijkheid bieden:
Trainers, leiders en ouders nemen te allen tijde de verantwoordelijkheid voor
de veiligheid van de jeugdleden bij toernooien, wedstrijden en jeugdkampen
van SDC '12.
Trainers, leiders en ouders gedragen zich te allen tijde respectvol en sportief
bij toernooien, wedstrijden en jeugdkampen waarbij teams van SDC '12
betrokken zijn.

Personen die zich onbehoorlijk uiten en gedragen kunnen worden verwijderd bij
toernooien, wedstrijden of jeugdkampen.

Er wordt door trainers, leiders en ouders van jeugdteams
verantwoordelijk omgegaan met het gebruik van alcohol bij
toernooien, wedstrijden en jeugdkampen.
Het bestuur wil voorkomen dat personen onder invloed van alcohol aan het
verkeer deelnemen. Op last daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende
drank aan betreffende personen worden geweigerd.
Ouders volgen de aanwijzingen op van de trainers en leiders van het
deelnemende team bij een toernooi, wedstrijd of jeugdkamp van SDC '12.
Het is zonder toestemming van het bestuur niet toegestaan bij
kampioenschappen of overwinningen van teams jeugdleden in SDC '12 tenue
te vervoeren op aanhangwagens, platte wagens etc.

Zie ook in het linker menu onder Voetbal, Toernooien, Gedragsregels een overzicht van de gedragsregels (https://www.sdc12.nl/1343/gedragsregels/).
Hopende jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd wensen wij jullie succes,
sportiviteit en vooral veel plezier bij alle activiteiten.

Met vriendelijke groet,
het bestuur

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!