Hoofdsponsors

Nieuwe structuur voetbalorganisatie

28 juli 2021 15:15


Zoals in de mailing van 21 juli jl. van het bestuur naar de leden reeds werd vermeld, werken wij aan een nieuwe structuur van onze voetbalorganistie om meer in de breedte te gaan opleiden.

Op de velden is er het afgelopen seizoen helaas niet veel gebeurd vanwege COVID-19, maar achter de schermen is er flink wat werk verzet op zoek naar meer duidelijkheid in de structuur van de voetbalafdeling binnen SDC’12.

Met ingang van het nieuwe seizoen willen we dan ook van start gaan met een nieuw organogram over de hele breedte van de voetbalorganisatie binnen SDC’12.
Begin september komt daar meer gedetailleerde informatie over. 

Het beleid zal verenigingsbreed worden geschreven. Vanaf de instroom tot aan de lagere senioren proberen we meer structuur aan te brengen. Dit om de communicatielijnen binnen de verschillende leeftijdsgroepen te optimaliseren en het voor nieuwe kaderleden, ouders of spelers duidelijk te maken welke taken bij welke functies / commissies horen.

Enkele aandachtsgebieden voor de komende seizoenen zijn dan ook:

  • Project gelijke kansen starten bij JO9 (gelijkwaardige training over en met de hele leeftijdsgroep en spelen met je eigen team op zaterdag).
  • Overgang van junioren naar senioren beter begeleiden.
  • Meer structuur aanbrengen bij het opleiden en scouten over de hele breedte binnen de leeftijdsgroepen.

We hopen als SDC’12 dan ook de komende jaren een structuur weg te zetten waar we met z’n allen trots op kunnen zijn!

Het Bestuur.


PS: Hierboven werd gerefereerd naar de bestuursmailing van 21 juli. Uit terugmeldingen van de “Postmaster” is gebleken dat vele email-adressen van de leden in het ledenbestand niet correct zijn. Leden die de bestuursmail niet hebben ontvangen worden met klem verzocht hun correcte contactgegevens aan de ledenadministratie door te geven.

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!