Hoofdsponsors

Omgaan met materialen en elkaar bij SDC '12

7 oktober 2016 10:45


Op 20 september 2016 is er een bijeenkomst geweest waarbij aanwezig waren: de trainers en leiders van ALLE elftallen binnen SDC ’12, de vrijwilligers die verantwoordelijke zijn voor het onderhoud en de schoonmaak van het sportcomplex, de beheerders van de materialen en het bestuur.

Onderwerp was afspraken met elkaar maken aangaande het omgaan met:
- het sportcomplex
- de materialen
- elkaar.

Hieronder de belangrijkste afspraken die we met elkaar hebben gemaakt, waarbij we allemaal de taak hebben om er op toezien dat deze worden nagekomen.
(met dank aan leider E8 voor het voorwerk)

Het sportcomplex
Opruimen materialen op de velden
Wat: Na elke training én wedstrijd (!) moeten alle materialen van het veld gehaald worden, tenzij er na overleg met de volgende trainers (s) materialen mogen blijven staan. Na de laatste training/ wedstrijd zijn alle materialen van het veld af.
 
Waarom
Bij de trainingen aangezien de kunstgrasvelden wekelijks geborsteld worden en de grasvelden 2x per week gemaaid worden. Het kost erg veel tijd en zorgt voor ergernissen wanneer er materialen (met name doelen) nog op het veld staan
Bij de wedstrijden moet dat, omdat na de F-jes en de E-tjes de wedstrijden beginnen van D en ouder: die spelen op een groot veld met grote doelen. De wedstrijd kan niet worden gestart als er nog doelen op het veld staan.

Hoe 
Voor de doelen zijn speciale ‘parkeerplaatsen’ bij het hoofdveld en veld 2. Bij de overige velden moeten de doelen aan de zijkant geplaatst worden.
Alleen als het team dat daarna komt de doelen nodig heeft, mogen ze blijven staan. In alle andere gevallen: na de training/wedstrijd alles opruimen wat op het veld staat.

Kleedkamers schoon
Wat:   
Eigenlijk heel vanzelfsprekend, maar houd de kleedkamers zo netjes en schoon
mogelijk en richt geen schade aan.
Met enige regelmaat constateert met name de onderhoud- schoonmaakploeg dat er:
- Niet te verwijderen vlekken op de muren of plafond zitten;
- Rotzooi in kleedkamer achter blijft (sinaasappelschillen/blikjes etc);
- Schade is aangericht (douchekoppen verdwenen/lampen kapot)
 
Waarom: 
Afgezien van het feit dat dit (onnodig) geld kost, zorgt het voor veel ergernissen bij  éénieder die dit constateert. Ook past dit niet bij wat wij als club willen zijn: heb respect voor andermans eigendommen (dus ook voor die van/bij de tegenstander)  

Hoe:  
Klop schoenen buiten eerst uit en veeg de kleedkamer na gebruik schoon en droog met een bezem of trekker. Spelers ruimen zelf hun rotzooi op en gooien afval in de afvalbakken. Neem geen ballen mee in de kleedkamer.
Trainers/leiders houden toezicht in de kleedkamer tot de laatste speler klaar is.
Bij thuiswedstrijden checken trainers/leiders ook naderhand of de kleedkamer van de tegenstander netjes achtergelaten is.
Dit betekent automatisch dat we zelf bij uitwedstrijden ook de kleedkamer fatsoenlijk achter moeten laten.

De materialen
Wat:  
Zuinig op alle materialen. Met enige regelmaat raken er ballen kwijt, met name tijdens/na trainingen.  
In de ruimte waar de materialen moeten worden opgeborgen is het vaak een puinhoop.
Ook ligt daar vaak materiaal dat kapot/onbruikbaar is.  
Veel leiders hebben ballen thuis/in de auto om te gebruiken bij wedstrijden. Dit is geen probleem, echter meldt het even bij de materiaalcommissie.

Waarom: 
Per seizoen raken er tientallen ballen zoek, welke moeten worden vervangen. Dit is al snel een kostenpost van € 1.000.
Daarnaast zorgt het niet juist opruimen van de materialen voor veel ergernissen en kost het tijd om het juiste materiaal weer terug te vinden.
Kapotte materialen nemen onnodig ruimte in en daarnaast is er, als we deze tussen de goede materialen opbergen, geen goed zicht op hoeveel bruikbaar materiaal we hebben. Hetzelfde geldt inzake de ballen die trainers/leiders thuis hebben.

Hoe: 
Breng alle materialen die je meeneemt voor training of wedstrijd vanuit de opslag ook weer terug.
 
Leg materialen niet “zo maar” ergens neer maar alleen op de daarvoor aangewezen plekken.
Om bovenstaande beide onderdelen goed voor elkaar te krijgen is het wellicht noodzakelijk dat er elke avond een beheerder/toezichthouder op ons complex aanwezig is. Als bestuur gaan we dit onderzoeken.

Elkaar
Wat:  
Omdat afspraken niet altijd duidelijk zijn en niet iedereen zich verantwoordelijk voelt  spreken we elkaar te weinig aan op onwenselijk gedrag. Als we het wel doen is dit niet altijd op een goede manier met de juiste toon of accepteert de ander niet dat hij/zij wordt aangesproken.

Waarom : 
Als we elkaar niet kunnen/durven aan te spreken en ook niet accepteren dat een ander dit bij ons doet verandert er niets. Ook zullen we dan niet in staat zijn de afspraken, die we met elkaar maken, na te komen.

Hoe: 
De vereniging, dat zijn wij allemaal, met allemaal dezelfde verantwoordelijkheid om elkaar aan te spreken en je te laten aanspreken.
Om hier alle leden/vrijwilligers bij te betrekken en aan te laten wennen zullen we als bestuur dit gaan bespreken met de verschillende commissies/onderdelen van de club, waarbij er over allerlei onderwerpen heldere afspraken met elkaar worden gemaakt.
We hebben een begin gemaakt met de het gesprek over omgaan met materialen en elkaar en zullen dit vaker gaan doen.  

Mochten er vragen zijn over bovenstaande, heb je aanvullingen/tips/opmerkingen,
Laat dit dan weten  aan onze secretaris Gerhard Tip, [email protected]

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!